fbpx

Blog

 Pierwsze wybory przy budowaniu strategiiStrategia przede wszystkim służy realizacji posiadanej misji oraz wizji, można na nią także spojrzeć w obliczu trzech kroków: budowanie rozpoznawalności – zakres zależy od grupy docelowej, budowanie repu...
 1.   Wednesday, 25 October 2017
 2.   Biznes i Gospodarka
 3.   Przywództwo
 4. Comments
Czym jest strategia? Strategia to określona koncepcja systemowego działania (plan działań), polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbęd...
 1.   Wednesday, 25 October 2017
 2.   Biznes i Gospodarka
 3.   Przywództwo
 4. Comments
Co to jest proces decyzji zakupowych? Procesem decyzji zakupowych jest sekwencja pewnych zachowań konsumenckich wynikiem których będzie podjęcie działania rynkowego. Proces ten można odnieść do procesu podejmowania wszelkich decyzji. Osobiście widzę ...
 1.   Wednesday, 25 October 2017
 2.   Biznes i Gospodarka
 3.   Marketing
 4. Comments
  „Czasy, w których sprzedawano to, co wyprodukowano, minęły. Dziś chodzi o to, aby wyprodukować to, co można sprzedać" (Mirko Düssel).W dzisiejszych czasach marketing to powszechny proces, który z jednej strony jest funkcją przedsiębiorstwa, ...
 1.   Wednesday, 25 October 2017
 2.   Biznes i Gospodarka
 3.   Marketing
 4. Comments
Pytanie to wydaje się pytaniem retorycznym, jednak ze względu na wagę odpowiedzi należy się nad tym głębiej zastanowić, co będzie wymagało pewnego uporządkowanego wywodu oraz zwrócenia uwagi na kilka istotnych kwestii.Czym jest marka?Czym jest marka?...
 1.   Wednesday, 25 October 2017
 2.   Biznes i Gospodarka
 3. Comments
Anna Nitkiewicz-Jankowska doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts