fbpx

Wartości

Skuteczna współpraca, Odpowiedzialność, Odwaga, Bezpieczeństwo, Dzielenie się wiedzą

1. Skuteczna współpraca

Interpretacja: Skuteczność polega na osiągnięciu zdefiniowanego celu w sposób ekonomiczny - wydajny i oszczędny. Współpraca, jako czynność obustronna wymaga zaangażowania obu stron. Skuteczna współpraca wymaga zaangażowania obu stron w stosunku zapewniającym osiągnięcie zdefiniowanego celu. Organizacja realizuje wartość skutecznej współpracy przez inspirowanie i wspieranie:

  1. do budowania zaufania (świadomość wzajemnych słabych i silnych stron, zagrożeń i szans, a przede wszystkim wartości, motywacji i aspiracji partnera, wzajemne zrozumienie i szacunek);
  2. pomocy udzielonej w momentach kluczowych dla funkcjonowania firmy;
  3. umiejętności wypracowania wspólnej oferty (wycena usługi, działania promocyjne, umowa, sposób rozliczenia);
  4. wspólnego dopracowywania i wdrażania pomysłów oraz rozwijania biznesów.

2. Odpowiedzialność

Interpretacja: Bycie odpowiedzialnym to uwzględnianie w swoich działaniach efektów, jakie mogą nieść one za sobą w kontekście innych uczestników. Otoczeniem przedsiębiorcy są rodzina, przyjaciele, pracownicy, społeczność lokalna, a w najszerszym znaczeniu obywatele kraju i świata. Stowarzyszenie wspiera i inspiruje działania, które uwzględniają interes innych grup społecznych. Uważamy, że  prowadząc działalność gospodarczą nie można za każdym razem uwzględnić interesu wszystkich, dlatego młodych przedsiębiorców uczymy, że istotna jest świadomość skutków własnych działań, tak by można było jak najszybciej na nie zareagować.

3. Odwaga

Interpretacja: Bycie przedsiębiorcą to umiejętność realizowania wyznaczonych celów, w szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Często konieczne jest podejmowanie decyzji przy braku doświadczenia, w warunkach niepewności, czy obawy o to, że działania powiodą się. Dodatkową komplikacją są podcinające skrzydła oceny ludzi, którzy uważają planowane działania za bezsensowne, że na pewno się nie uda. Odwaga jest umiejętnością znalezienia w sobie siły, która pozwoli systematycznie dążyć do realizacji wyznaczonych celów, pomimo przerażającej świadomości ogromu zadań związanych z postawionym sobie wyzywaniem. I taką postawę organizacja wspiera, a jej członkowie pomagają zrealizować plany. Młodych przedsiębiorców - uczy jak w sobie znaleźć taką siłę i wykorzystać ją, by odnieść sukces.

4. Bezpieczeństwo

Interpretacja: Prowadzenie działalności gospodarczej nieodzownie związane jest z ryzykiem i niepewnością. Poczucie bezpieczeństwa daje świadomość, że znajdą się inni, których będzie można prosić o pomoc, kiedy pojawi się problem. Bezpieczeństwo wiąże się także z działaniem zgodnym z prawem i wiedzą o najlepszych praktykach. To również rozpoczynanie działalności gospodarczej, będąc dobrze przygotowanym, z pewnym i silnym wsparciem partnerów, gotowych pomóc w ważnych momentach. To jednocześnie stabilność finansowa budowana przez wiele lat. Wszystkie te obszary możliwe są do stworzenie jedynie we współpracy z innymi ludźmi, współpracy opartej na wzajemności, odpowiedzialności i zrozumieniu potrzeb. Członkowie stowarzyszenia inspirują i inicjują taką współpracę.

5. Dzielenie się wiedzą

Interpretacja: Wiedza jest umiejętnością wykorzystania posiadanych informacji do realizacji zaplanowanego celu.  W ramach społeczności, tworzonej przez stowarzyszenie, będziemy wymieniać się dobrymi praktykami w zakresie:

  1. rozpoczynania i zakładania działalności gospodarczej;
  2. rozwiązywania problemów kluczowych dla funkcjonowania firmy;
  3. pozyskiwania klientów, partnerów i pracowników;
  4. rozwoju, ulepszenia i zwiększania bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START