Adam Kądziela

Adam Kądziela

Członek stowarzyszenia

Przewodniczący Forum Młodych Lewiatan

     

Uruchomiono zadanie harmonogramu