fbpx
  Wednesday, 01 April 2020
  1 Replies
  13.9K Visits
0
Votes
Undo
  Subscribe
Witam
Mam problem w jaki sposób rozwiązać kwestie walnego zgromadzenia wspólników podczas obowiązującej kwarantanny i zakazie przemieszczania się Na walnym zgromadzeniu powinno się stawić minim 2/3 uprawnionych czyli 12 osób, aby złożyć podpisy pod listą obecność i zagłosować za zmianami, które muszą być wysłane do KRS.
Podmiot był zakładany tradycyjnie przez notariusza i też dokumentu do KRS muszą trafić papierowo.
Jaki inne możliwość zdalnego walnego zgromadzenia są zgodne z prawem, aby móc skutecznie podpisać wysłać wniosek do KRS?
0
Votes
Undo
Odpowiedź na to pytanie wyszło, że przyszedł mi bezpośrednio na maila więc podzielę się z wami tą informacją:
Zdalne odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
W uchwalonej treści Ustawy COVID-19 uwzględniono postulat dotyczący możliwości odbywania zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej bez konieczności uwzględnienia dopuszczalności tego trybu odpowiednio w spółce z o.o. - umowie spółki albo w spółce akcyjnej i spółce komandytowo-akcyjnej - statucie. O sposobie udziału w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Ze względu na konieczność zapewnienia podstawowych zasad odbywania zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń Ustawa COVID-19 wprowadza wymóg wprowadzenia w spółce przez radę nadzorczą (w przypadku, gdy brak rady nadzorczej w spółce z o.o. lub spółce komandytowo-akcyjnej- przez wspólników/akcjonariuszy) regulaminu odbywania zgromadzeń w formie elektronicznej, który pozwoli na uporządkowanie kwestii organizacyjnych.

Regulamin powinien określać wymogi i ograniczenia, które są konieczne do identyfikacji wspólników/akcjonariuszy i zapewniają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

W odniesieniu do zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie Ustawy COVID-19, zwołujący je może również postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przy czym musi pamiętać o obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia. Jednocześnie taka możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu we wskazanej sytuacji budzi duże wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa w kontekście uprzedniego obowiązku wprowadzenia w spółce regulaminu odbywania zgromadzeń w formie elektronicznej.

Dotychczas aby możliwe było zdalne przeprowadzanie posiedzeń kluczowych organów spółek, konieczne było uprzednie uwzględnienie odpowiedniego postanowienia w treści ich aktu założycielskiego. Wprowadzone przepisy ułatwiają zatem funkcjonowanie spółek kapitałowych nie tylko w czasie kryzysu spowodowanego epidemią, ale także odpowiadają na rozwój technologii i faktyczne zapotrzebowanie na rozwiązanie zapewniające szybkie podejmowanie decyzji.
  • Page :
  • 1
There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Cron Job Starts