Select profile type

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który szuka nowych możliwość biznesowych.

* Requires verification via email.
There are 80 others who are also members of this profile.
Osoba prywatna nie prowadząca i nie reprezentująca żadnej firmy. Możesz zarejestrować się na portalu CluB2B ale będziesz mieć bardzo ograniczone funkcjonalność z dostępem jedynie do blogów i rejestracji na wydarzenia.
There are 5 others who are also members of this profile.
Jeśli jesteś prezesem lub członkiem zarządu podmiotu zrzeszającego przedsiębiorców to wybierz ten typ użytkownika, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności.

* Requires approval by site admin.
Firmy, podmioty, które wydają magazyny w formie drukowanej lub cyfrowej o tematyce biznesowe, oferujące powierzchnię reklamową, którą można wykupić.
Firmy, których jedną z działalności jest organizacji lub promocja szkoleń, spotkań networkingowo-biznesowych, konferencji, targów oraz pozostałych typów zgromadzeń, których uczestnikami są przedsiębiorcy lub reprezentacji podmiotów biznesowych.
There are 1 others who are also members of this profile.
Waluta Lokalna Zielony

* Requires verification via email.
There are 1 others who are also members of this profile.
Członkowie klubu Polish Business Club

* Requires approval by site admin.
There are 1 others who are also members of this profile.
Projekt jest częścią organizacji Vantis Holding

* Requires verification via email.
There are 3 others who are also members of this profile.
Sorry, but there are no profiles created on the site yet.
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts