SPECUSTAWA - opracowanie 1-04-2020

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW!

ZROZUMIEĆ TARCZĘ – infografika – kategorie wsparcia 1, 2, 3 i 4 (poniżej opisy będą opisywane kategorią wsparcia)

  W pełnym opracowaniu znajdziesz obszerne wyjaśnienie tematów w poniższych rozdziałach: 

 1.  KWESTIE PROBLEMATYCZNE – do ustalenia, do interpretacji dodatkowej, zinterpretowane dodatkowo
 2. KWARANTANNA i/lub CHOROBOWE - kategoria wsparcia – 4
 3. ODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - kategoria wsparcia – 4
 4. BADANIA LEKARSKIE (dopuszczające do pracy i okresowe) – kategoria wsparcia 4
 5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – kategoria wsparcia 4
 6. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15g – kategoria wsparcia 2 (Wszystkie firmy (mikro, małe, średnie i duże). Mierzone kryterium to obroty (spadek obrotów w następstwie epidemii COVID-19))
  1. DOFINANSOWANIE W ZWIĄZKU Z PRZESTOJEM EKONOMICZNYM
  2. DOFINANSOWANIE PRZY OBNIŻONYM CZASIE PRACY  
 7. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15zzb – POMOC STAROSTY - kategoria wsparcia 2
 8. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I SAMOZATRUDNIENIE - Art. 15zzc - kategoria wsparcia 2
 9. ŚWIADCZENIE PRZESTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH I ZLECENIOBIORCÓW - Art. 15zq - kategoria wsparcia 2
 10. TURYSTYKA - Art. 15k. 1 - kategoria wsparcia 4
 11. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA - Art. 15l. 1 - kategoria wsparcia 4
 12. PRZEMIESZCZANIE SIĘ PRACOWNIKÓW, PRACODAWCÓW – kategoria wsparcia/przepisy 4
 13. PRZEMIESZCZANIE SIĘ PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW – TRANSGRANICZNE ZATRUDNIENIE - kategoria wsparcia/przepisy 4
 14. ZWOLNIENIA DLA MIKRO-PRZEDSIĘBIORCÓW - kategoria wsparcia 1
 15. ZUS TARCZA ANTYKRYZYSOWA
 16. URZĄD SKARBOWY – PODATKI - TARCZA ANTYKRYZYSOWA
 17. CUDZOZIEMCY (legalizacja pracy i pobytu - umowa o prace) – kategoria wsparcia 4
 18. CUDZOZIEMCY (legalizacja pracy i pobytu - umowa zlecenia)
 19. INNE FORMY WSPARCIA - dla przedsiębiorców